Fixace cen energií se teď vůbec nemusí vyplatit

Současná situace je složitá na mnoho úrovních. Neustále se mluví o tom, jak moc zdražuje elektřina a plyn. Ovšem i z našich zkušeností vidíme, že spousta lidí to stále nepociťuje a považuje zprávy o dramatičnosti situace dokonce za poplašné. Jednoduše nevěří tomu, že by již brzy mohly za elektřinu a plyn platit stovky tisíc.

Zatím se vás to netýká?

Vždyť oni pořád platí své zálohy, které jsou stabilní, případně se jim lehce zvedly. Do značné míry je to dáno fragmentací trhu s energiemi. Působí na něm celá řada dodavatelů, kteří mají různé tarify, jež se navíc liší podle toho, kdy jste je uzavřeli, případně zda máte fixaci.

Do toho teď přišla krize, která vedla k tomu, že v průběhu několika měsíců ceny elektřiny a plynu stouply o stovky procent, v případě elektřiny to bylo krátce dokonce přes tisíc procent, oproti minulému roku.

Někteří lidé měli smůlu v tom, že jim do toho zkrachoval dodavatel, případně potřebovali uzavřít novou smlouvu. Těch se navýšené ceny týkají okamžitě a už naplno zakusují, jaké to je, když musíte platit zálohy třeba ve výši 20 tisíc měsíčně. Ani u nich se však dosud nepromítlo poslední zdražení, na to si ještě počkáme.

A pak je tu stále většina těch, kteří platí zálohy, na jaké byli zvyklí a o vysokých cenách energií si pouze čtou. Ti se dále dělí na několik táborů. Někteří mají fixaci, a tak mohou být relativně v klidu, i když po jejím skončení to dolehne i na ně.

Foto: Shutterstock

Podcenění záloh

Pak jsou tu ovšem lidé, kteří čerpají drahé energie už teď, aniž by o tom tušili. Buď tomu nevěří nebo nemají dobré informace o svých tarifech. Tito lidé stále platí nízké zálohy vypočtené z předchozího vyúčtování. Brzy jim však může přijít faktura s vysokým nedoplatkem. Ten může činit desítky až stovky tisíc, záleží na spotřebě.

Tentokrát to možná ještě nebude tak horké, protože ceny rostou průběžně a část odběru byla ještě za o něco nižší částky než teď. Tato situace se ale může opakovat i v příštím roce. Nastane kdykoliv, kdy je rozdíl mezi uhrazenými zálohami, jež mohou být nízké, a skutečnou spotřebou za vysoké ceny, opravdu vysoký.

Nikdo by si tak neměl myslet, že se ho energetická krize netýká. I ti, kdo mají dnes zafixované ceny, na toto mohou ve výsledku doplatit. Pokud ceny za energie dále porostou, budou muset na konci fixace uzavírat smlouvy za vysoce nevýhodných podmínek.

Komentář Petra Vavrenky

Foto: Shutterstock

Loading...
Slovo